31 lipca 2013 14:48   Dominika Nowak

Miejsce urodzenia na dyplomie

Dotarła do nas prośba, by miejsce urodzenia na formularzu parametrów do dyplomu pojawiało się już odmienione (taka forma obowiązuje dla nowych dylomów). Podłączyliśmy w związku z tym do formularza nasz lokalny mechanizm odmiany, ale zmiana niestety objęła też automatycznie dyplomy w wersji 2008, a ich to nie powinno dotyczyć. Problem mógł występować dzisiaj (31 lipca) w ciągu godzin przedpołudniowych, potem została rozesłana aktualizacja, która proponuje domyślną formę miejsca urodzenia w...
Czytaj więcej »


 dyplomy


18 lipca 2013 11:29   Dominika Nowak

Zmiana sposobu wydruku umowy przy immatrykulacji

W porozumieniu z innym zainteresowanymi jednostkami ustaliliśmy, że wydruk pierwszej strony umowy będzie dostępny - tak jak kiedyś - nie z pierwszego, ale ostatniego ostatniego ekranu immatrykulacji. Jest to kolejność mniej zgodna z formalną procedurą (bo gdyby student nie chciał podpisać umowy, nie powinien w ogóle być wpisany na studia), ale w ten sposób mamy pewność, że na umowie pojawią się te same dane, które zostały zapisane w USOS, już po ewentualnych poprawkach. Umowa będzie...
Czytaj więcej »


 immatrykulacja


17 kwietnia 2013 19:26   Dominika Nowak

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i kursów

W dziale Dokumenty/Instrukcje zamieszczona została dokładna instrukcja wydruku świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Dokument zawiera kilka ważnych wskazówek, bardzo prosimy, aby zapoznali się z nim ci z Państwa, którzy będą się zajmować wydrukami świadectw.
Czytaj więcej »


 wydruki


16 kwietnia 2013 00:54   Dominika Nowak

Wydruki odpisów dyplomów doktorskich

Na naszej stronie została zamieszczona instrukcja wydruku odpisów dyplomów doktorskich z USOS. Uwaga: jeśli nie widzą Państwo przycisku "Dyplomy UJ" w formularzu przewodów doktorskich, oznacza to że nie nastąpiła automatyczna aktualizacja USOS. Sposób wywołania aktualizacji ręcznej opisany był w ogłoszeniu z 27 września 2012, w razie potrzeby prosimy z niego skorzystać.
Czytaj więcej »


 dyplomy