15 września 2014 10:39   Dominika Grysztar

Naliczanie płatności za powtarzanie przedmiotów według godzin zajęć

W USOS wprowadzony został mechanizm ułatwiający wyliczanie opłat za powtarzanie przedmiotów w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych. Pod uwagę brane są wszystkie zajęcia przypisane do wybranego przedmiotu.

Zmiany w formularzu transakcji:

W okienku naliczania opłat (przycisk "Proponuj") pojawił się przełącznik umożliwiający dokonanie wyboru, czy opłata ma być naliczana według punktów ECTS, czy według godzin. Obok znajduje się również pole, wyświetlające stawkę godzinową. Stawka zaczytywana jest z cennika (po jego wskazaniu), o ile został już uzupełniony, można ją również wprowadzić/zmodyfikować ręcznie. Przedmiot, za który chcemy naliczyć płatność, można wskazać pojedynczo, lub automatycznie zaproponować płatności dla wszystkich niezaliczonych przedmiotów, pod warunkiem że są one odpowiednio podpięte (do wskazanego programu i etapu), a student był rozliczany w USOS.

W zakładce [Przedmioty] formularza transakcji została dodana kolumna, która pokazuje, czy przy naliczeniu zostały wybrane punkty, czy godziny, a w kolumnie sąsiedniej pokazuje się odpowiednio liczba punktów/godzin, wykorzystanych przez USOS jako podstawa do naliczenia. Płatność wyliczana przez USOS jest, jak dotychczas, propozycją - można ją zmodyfikować w razie potrzeby przed wyeksportowaniem płatności do FICA.

Uzupełnianie cennika:

Dla wydziałów, na których stawka za powtarzanie jest jednolita, informacja została już wprowadzona. W ramach testów wpisana została do cennika również część stawek w jednostkach, które różnicują opłaty według kierunku/rodzaju studiów. Jeśli jednak formularz transakcji nie pokazuje stawki domyślnej po wybraniu cennika, prawdopodobnie należy ją dodać według poniższych wskazówek.

Wpisy w cenniku, czyli domyślne stawki godzinowe, uzupełniamy podobnie jak w latach ubiegłych kwoty należnego czesnego. Korzystamy z zakładki [Etapowe] w formularzu Płatności->Cennik, wybierając:

  • Typ opłaty - "Powtarzanie",
  • Kod programu - program, dla którego definiujemy domyślną stawkę (każda jednostka ma uprawnienia do definiowania stawek dla programów, które prowadzi),
  • Kod etapu - pozostawiamy "<wszystkie>",
  • Kwota/raty - podajemy należność za godzinę zajęć,
  • Ods., Tryb rozl. - "N",
  • Nr raty - 1,
  • Kod jednostki - kod jednostki prowadzącej program.

Mechanizm jest nowy, prosimy zatem o uwagę przy korzystaniu z niego. W razie wątpliwości czy problemów prosimy o kontakt mailowy.