7 listopada 2013 09:01   Dominika Grysztar

Eksport danych do FI-CA - powtarzanie, reaktywacja

W związku z tym, że automat przesyłający dane do FI-CA nie zawsze jest w stanie rozpoznać prawidłowo, czy student powtarza rok lub się reaktywował - zwłaszcza że powtarzanie/reaktywacja czasem następują na innym programie - a jest to informacja istotna pod kątem naliczania opłat za studia, wprowadziliśmy możliwość rozpoznawania przez automat wpisanych w komentarzu do statusu zaliczenia etapu słów kluczowych:
FICA-POWTARZANIE
FICA-REAKTYWACJA
Oczywiście poza nimi można też wpisać inny, własny komentarz, np. całość komentarza do etapu mogłaby brzmieć: "Reaktywacja na podstawie decyzji Dziekana z dnia 1.10.2013 (FICA-REAKTYWACJA)". Jeśli automat zobaczy takie słowo kluczowe, to potraktuje je nadrzędnie - nie będzie już sprawdzał statusów etapów, ale prześle do FI-CA odpowiednią informację na podstawie tego wpisu.