18 czerwca 2020 13:56   Dominika Grysztar

Elektroniczne zatwierdzanie recenzji prac dyplomowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów, w teczce akt osobowych studenta przechowuje się recenzję pracy dyplomowej. W związku z wprowadzeniem protokołów obrony w AP oraz zdalnych obron również recenzje zostały objęte mechanizmem elektronicznego potwierdzenia zamiast ręcznego podpisu recenzenta. Po zatwierdzeniu recenzji możliwość wygenerowania dokumentu pojawia się zarówno w USOS, jak i w AP - w miejscu na podpis pojawia się automatycznie informacja o zatwierdzeniu elektronicznym podpisu recenzenta.

W AP dokument generuje się tak samo jak dotychczas, natomiast w USOS można go uzyskać poprzez wejście do formularza prac dyplomowych (z głównego menu Dyplomy->Prace dyplomowe według osób, lub przyciskiem "Praca" z formularza Dyplomy->Dyplomy i egzaminy). W zakładce "Recenzje" wybieramy odpowiednią pozycję, następnie klikamy "Recenzja" i "Drukuj".

Wydruk recenzji (wygenerowanej z USOS lub otrzymanej pocztą elektroniczną od recenzenta) należy umieścić w teczce akt osobowych studenta.