13 października 2017 13:48   Dominika Grysztar

Naliczanie opłat za powtarzanie WF

Zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 opłaty za powtarzanie zajęć WF naliczanie są w inny sposób, niż powtarzanie przedmiotów w jednostce studenta: obowiązuje płaska stawka 365 złotych za dwa semestry.

W związku z tym prosimy o zwrócenie uwagi na wysokość naliczenia w USOS:  automatycznie proponowana jest stawka za godzinę zgodna z programem studenta, i nie trzeba wpisywać  innej (nie ma to sensu, gdyż ustalona stawka nie dzieli się równo przez liczbę godzin), ale już PO utworzeniu transakcji należy zmienić zaproponowaną kwotę na  182,5 za semestr  PRZED wyeksportowaniem do FI-CA.

Prosimy również o skorygowanie płatności wyeksportowanych z nieodpowiednią kwotą.