2 czerwca 2010 15:47   Dominika Nowak

Zdublowane dane pracowników

W ramach przygotowań do uruchomienia interfejsów, pozwalających pozyskiwać dane dotyczące pracowników automatycznie z systemu kadrowego, prowadzimy akcję porządkowania wpisów pracowniczych w USOS.
Bardzo prosimy o zgłaszanie wszystkich znanych Państwu przypadków pracowników wpisanych do USOS kilkakrotnie przez różne jednostki (a także przypadków, gdy osoba wpisana była jako student, a później kolejny raz - odrębnie - jako pracownik). Nie wszystkie takie wpisy jesteśmy w stanie zlokalizować ze stuprocentową pewnością z naszej strony.
Wszystkie zgłoszenia będą zakolejkowane, a zwielokrotnione rekordy scalimy w ciągu najbliższych tygodni.

Przypominamy również, że przed dopisaniem jakiejkolwiek nowej osoby do bazy należy koniecznie upewnić się (po usunięciu filtru domyślnego!), że odpowiedni rekord nie istniał już wcześniej. Zdublowane wpisy powodują rozmaite problemy w wielu miejscach (niewiarygodne wyniki ankiet pracowniczych, niepoprawne generowanie grafików zajęć, kłopoty z aktywacją poczty...). Po uruchomieniu połączenia z SAP sytuacja się poprawi, ale musimy się do tego odpowiednio przygotować.