27 maja 2008 14:00   Dominika Nowak

Porządki w wydrukach dyplomów

Nastąpiła aktualizacja USOS w wyniku której powinny zostać uporządkowane opcje wydruku dyplomów. Opisy opcji w USOS odpowiadają teraz ściśle wywoływanym raportom, dla obu wersji językowych:

  • przycisk "z nadrukiem" wywołuje raport odpowiedni dla odpisu na czystym papierze z giloszem (bez orzełka)
  • przycisk "z częściowym nadrukiem" wywołuje dyplom do wydruku na papierze z orzełkiem
  • przecisk "z nadrukiem" wywołuje wydruk odpowiedni dla oryginału dyplomu, bądź odpisu starego typu - z USOS drukowane są tylko dane specyficzne dla konkretnego studenta. Dla tego wydruku brane są pod uwagę przesunięcia.

UWAGA: jeśli ktoś ma jeszcze formularze z serii wydrukowanej błędnie w drukarni (wersja polska, bez nagłówka "Uniwersytet Jagielloński", ale z pozostałymi nadrukami części stałej), należy:

  • kliknąć przycisk "Wybór pliku" pod panelem z ustawieniami przesunięć;
  • w okienku które się pojawi odhaczyć opcję "Domyślny plik raportu";
  • wpisać "dyplom_uj" jako nazwę pliku i zatwierdzić;
  • następnie wydrukować dyplom używając opcji "Bez nadruku", upewniając się że ustawiona jest polska wersja językowa.


 dyplomy  wydruki